Zakończenie roku szkolnego

Literackie i językowe potyczki

 W naszej szkole młodzież o zainteresowaniach humanistycznych trafia pod skrzydła pań:  Anny Sokołowskiej, Agaty Curzydło, Beaty Marchlik Hulbój, które dbają aby rozwijać zdolności pisarskie, oratorskie i twórcze uczniów. Co roku szkoła wydaje"Tomik poezji i prozy"autorstwa uczniów. Uczniowie są przygotowywani do kuratoryjnych konkursów humanistycznych i zawsze mamy swoich przedstawicieli w kolejnych etapach. Korzystają z różnorodnych zajęć organizowanych specjalnie dla nich.

Warsztaty slamu poetyckiego


Finał slamu poetyckiego


Reportaże humanistów


Ojczyzna Polszczyzna


Wyniki konkusru "Ojczyzna Polszczyzna"


Paulina Baran z III b w etapie II Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny


Szkolny Konkurs Poezji Miłosnej 


Tomiki Poezji Miłosnej 


Refleksje po projekcie "Miedzy nami autorami"

MŁODZIEŻOWA BAZA DANYCH - Efekt Projektu "Miedzy nami autorami"


Konkurs ortograficzny