Zakończenie roku szkolnego

Szkoła Odkrywców Talentów

Gimnazjum nr 1 w Zakopanem uzykało w roku szkolnym 2012/2013 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Tytuł ten został przyznany naszej szkole przez Ośrodek Rozwoju Edukacji po zapoznaniu się z działaniami naszych nauczycieli


Kadra pedagogiczna  Gimnazjum nr 1 

wspiera rozwój różnorodnych uzdolnień młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także  obywatelskich.

 W tym miejscu zamieszczany informacje o działaniach poszczególnych nauczycieli i ich podopiecznych, scenariusze zajęć oraz osiągnięcia uzdolnionych uczniów w roku 2013.

Jesteśmy szkołą wspierającą. Każdy uczeń posiada talent tylko trzeba go odkryć i my to robimy.