Zakończenie roku szkolnego

Przetargi - zamówienia powyżej 30 000 euro 2015/2016

Artykuły

Protokół z otwarcia ofert, Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2017-07-10

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej wewnętrznej

2017-06-26

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej wewnętrznej  w piwnicach z remontem szatni a także wykonanie pracowni językowej na I piętrze na 24 osoby w budynku Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej wewnętrznej

ZAPROSZENIE

2016-12-19

Uprzejmie zapraszam do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) w trybie zamówienia z wolnej ręki –art. 67 ust.1 pkt.1a ustawy na dostawę energii cieplnej na potrzeby budynku Gimnazjum nr 1 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 42 

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej geotermalnej

2016-01-04

2016-01-04

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej geotermalnej do budynku Gimnazjum nr 1 w Zakopanem ul. Nowotarska 42

Czytaj więcej o: Zamówienie z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej geotermalnej

Wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej

2015-12-10

Wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej wewnętrznej parter, sala11 ( I piętro) montaż wykładzin PCV

Czytaj więcej o: Wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej