Zakończenie roku szkolnego

Rada Rodziców 2016/2017

Dnia  12.09.2016 r. dokonano wyboru Rady Rodziców:

Przewodniczący:  Krzysztof  Mierczak

Skarbnik:  Barbara Milan

Sekretarz:  Maria Szczerba

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca : Katarzyna Pawłowska - Mrówka