Zakończenie roku szkolnego

Wymagania edukacyjne 2016/2017

Artykuły

Matematyka - Jolanta Zaryczańska, Renata Nidecka, Mirosław Kołodziej

2016-11-09

Chemia - Dariusz Basiński

2016-11-08

Zajęcia artystyczne -Anna Sokołowska, Dominika Snakowska, Mirosław Spera

2016-11-07

Język polski - Anna Sokołowska, Dominika Snakowska, Jolanta Kubina, Agata Curzydło

2016-11-07

Geografia - Agata Guzik

2016-11-07

Język angielski - Monika Szyndler

2016-09-14

Technika - Magdalena Mierczak

2016-09-13

Historia - Dagmara Leśniak

2016-09-13

Fizyka - Marzena Mateja

2016-09-13

Chemia -Justyna Wojtaś

2016-09-13

Biologia - Justyna Wojtaś

2016-09-13

Język niemiecki - Marta Mleczko

2016-09-13

INFORMATYKA - Mirosław Kołodziej

2016-09-13

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

2015-09-10

Wymagania edukacyjne Muzyka

2015-09-07