Zakończenie roku szkolnego
Jesteś tutaj: Start / SZKOŁA / Nasi patroni

Nasi patroni

A. O. Malkowscy

Andrzej Małkowski

(1888 - 1919) założyciel harcerstwa na ziemiach polskich, wychowawca młodzieży, patriota, oficer legionów Józefa Piłsudskiego i Armii Polskiej 
gen. Józefa Hallera we Francji, mieszkał w Zakopanem w latach 1913 - 1915. Urodził się w Trębkach k/Kutna, do gimnazjum uczęszczał w Krakowie, następnie we Lwowie, gdzie podjął studia na tamtejszym uniwersytecie

Olga z Drahonowskich Małkowska

(1888 - 1979), pierwsza skautka polska, założycielka i pierwsza drużynowa I. Drużyny Skautek im. Emilii Plater we Lwowie, była nierozerwalnie związana z Zakopanem w ciągu swojego długiego życia. Urodziła się w Krzeszowicach, tutaj też spędziła dzieciństwo, młodość jej i lata nauki przypadają na Kamionkę Strumiłową i Lwów. Wiele lat przeżyła na emigracji. W Zakopanem mieszkała w latach 1913-1915, 1921-1924 i 1963-1979.  
Wojny dwukrotnie zmusiły ją do opuszczenia Zakopanego i udania się na obczyznę. Zawsze jednak tutaj wracała i tutaj też spoczęła na wieki