Zakończenie roku szkolnego

Dokumenty dla nauczycieli

Artykuły

Klasyfikacja końcoworoczna 2017

2017-06-13

Egzamin Gimnazjalny 2017 Insytrukcja

2017-03-14

Formularze dla nauczycieli Semestr 1 rok szk. 2016/2017

2017-01-19

Egzamin gimnazjalny 2016 dokumenty dla nauczycieli

2016-04-04

W załącznikach dokumenty dotyczace zasad i procedur związanych z Egzaminem gimnazjalnym 2016

Czytaj więcej o: Egzamin gimnazjalny 2016 dokumenty dla nauczycieli

Statut szkoły

2015-12-09

Plan pracy

2015-12-09

Formularze dla nauczycieli

2015-06-15

Koleżanki i koledzy

Zarządzenie nr 18/2016

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

w Zakopanem

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zwołania zebrania rady pedagogicznej klasyfikacyjnej i podsumowującej pracę w roku szkolnego 2015/2016

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195                        i 668) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Informuję o organizacji obowiązkowych zebrań rady pedagogicznej:

  • klasyfikacyjna rada pedagogiczna – termin 17.06.2016 r., godz. 15.15,
  • rada podsumowująca  pracę w roku szkolnym – termin 27.06.2015r., godz. 11.00.
Czytaj więcej o: Formularze dla nauczycieli