Zakończenie roku szkolnego

Krótka informacja o idei tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich.

 Pomysłodawcą tworzenia  Szkolnych  Klubów  Europejskich  jest  Portugalia. 

 

    W specjalnym programie „  Europejski wymiar edukacji  wskazano różne metody propagowania idei  proeuropejskich  w  szkolnictwie.  Do  najbardziej  powszechnych  sposobów  rozwijania świadomości  europejskiej  wśród  młodzieży  należy  z  pewnością  działalność  Szkolnych Klubów  Europejskich  w  szkołach  podstawowych,  średnich  i  gimnazjach.

    Są  one  niczym innym  jak  ośrodkami  działalności  na  polu  europejskim,  w  których  uczniowie  działają dobrowolnie,  ucząc  się  reguł  i  mechanizmów  jednoczącej  się  Europy,  propagując jednocześnie zdobyte podczas działalności w klubie informacje w swoim otoczeniu.

Tworząc program  „   Europejski  wymiar  w  edukacji”   jego  autorzy,  kierowali  się  przekonaniem,  że młodzi  Europejczycy  coraz  bardziej  potrzebują wykształcenia mającego  na  celu  rozwijanie „ europejskiej  świadomości”  opartej  na  wspólnym  dziedzictwie  kulturowym,  tradycji humanistycznej i wierze w wolność, które zawsze wpływały na historię Europy.


Idea tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich  trafiła do  Polski w  latach 90-tych.

    W ramach  reformy  systemu  edukacji  stworzono  możliwość  realizacji  wymiaru  europejskiego poprzez  wprowadzenie  między przedmiotowej  ścieżki  edukacyjnej  poświęconej  integracji europejskiej. 

    Na przykład problem uchodźców w Europie można poruszyć na lekcji historii,

kontynuować na geografii i wiedzy o społeczeństwie, wreszcie zakończyć rozprawką pisaną na języku polskim. Sondaże wykazują, że polska młodzież jest generalnie

pro unijna. Większa w  tym  jednak  zasługa zachodniej  popkultury  niż  rzetelnej wiedzy,  gdyż  ograniczona  liczba godzin  w  ramach  między przedmiotowej  ścieżki  nie  jest  w  stanie  zagwarantować  im maksymalnej ilości informacji. Stąd też potrzeba wprowadzenia do szkół dodatkowych form propagowania  wiedzy  z  zakresu  integracji  europejskiej,  a  do  tych  niewątpliwie  zalicza  się działalność  Szkolnych  Klubów  Europejskich.  Ich  wymiar  europejski  polega  nie  tylko  na propagowaniu wiedzy z zakresu integracji, ale przede wszystkim na promowaniu określonych

postaw. Otwartość,  tolerancja,  odpowiedzialność,  szacunek  dla  tradycji-  to  słowa  klucze  w kanonie  europeizmu.  Co  do  praktycznych  walorów  tworzenia  w  szkołach  Klubów Europejskich  mówi  się  tu  oczywiście  o  językach,  korzystaniu  z  nowoczesnych  technik komunikacji, pracy zespołowej i sztuce negocjacji.