Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 1c 2a 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 2AG 2BG 2CG 2DG 3AG 3BG 3CG 3DG
Nauczyciele
D.Basiński (DD) M.Bobak (BM) K.Boczkowska (KB)
R.Brewczyk (RB) U.Cachro (UC) I.Ceglarz (IC)
A.Curzydło (ca) B.Ejsmond (BE) E.Franusik-Schastok (EF)
M.Gąsienica-Kuchta (MG) K.Guziak (KG) B.Hardek (BH)
M.Kołodziej (KO) P.Kopeć (PK) A.Kowalska-Konieczna (K_)
M.Kruczek (KM) J.Kubina (KU) A.Kyc (AK)
D.Leśniak (DL) A.Lichota (AL) M.Mateja (MA)
M.Mierczak (MI) J.Mirga (MJ) M.Mleczko (MM)
R.Nidecka (RN) B.Piskorska (BP) R.Piskorski (RP)
K.Piwowarczyk (KP) J.Podmokła (JP) A.Skrobot (Sk)
D.Snakowska (DS) A.Sokołowska (AS) M.Spera (SP)
A.Stawarz (SA) M.Szyndler (SZ) A.Udziela (AU)
T.Udziela (TU) H.Wawrzuta (HW) J.Wojtaś (WO)
P.Wojtinska (PW) A.Wrona (AW) W.Zahradnik (ZW)
A.Zapotoczna Urbaniak (ZA) J.Zaryczańska (JZ) A.Zwijacz (AZ)