Zakończenie roku szkolnego

Komunikat nr 3 dla klas III

Uczniowie klas 3

Możecie jeszcze zmienić kolejność oddziałów na liście swoich preferencji lub dodać nowe oddziały.

Jest to możliwe najpóźniej

do 17 czerwca 2011 r. - do godziny. 10.00.

Jeżeli dokonasz zmian to:

 

- zgłoś się do wychowawcy z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego podania;

- ponownie wydrukuj podanie;

- daj je do podpisania rodzicom/prawnym opiekunom;

- zanieś podanie wychowawcy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

M.K.