Zakończenie roku szkolnego

Projekty edukacyjne

PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PRZEZ KLASY DRUGIE 16.06.2011 r. (CZWARTEK)

1,2,3 GODZINA - ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI.


4 GODZINA -    PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ KLASY DRUGIE

AULA- PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

KORYTARZ (KOŁO SALI 13 114)- PREZENTACJE

W FORMIE PLAKATÓW I MAKIET

5, 6 GODZINA - PREZENTACJA PROJEKTÓW

PO 6 GODZINIE LEKCYJNEJ UCZNIOWIE KLAS DRUGICH ZWOLNIENI DO DOMU.

PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA PREZENTACJI OPIEKĘ NAD UCZNIAMI KLAS DRUGICH SPRAWUJĄ NAUCZYCIELE UCZĄCY.

 

ODBIORCY PREZENTACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

KLASY PIERWSZE:

NA 5 I 6 GODZINIE LEKCYJNEJ WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH UCZESTNICZĄ W POKAZIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH NA AULI.

KLASY TRZECIE:

OGLĄDAJĄ PROJEKTY EDUKACYJNE PRZYGOTOWANE W FORMIE PLAKATÓW I MAKIET PRZEDSTAWIONE NA KORYTARZU KOLO SAL 13  i 14

5 GODZINA LEKCYJNA KLASY 3A I 3B

6 GODZINA LEKCYJNA KLASY 3C, 3D, 3E

 

NA POKAZ ZAPRASZAMY TAKŻE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI, NIE TYLKO UCZĄCYCH W CZASIE POKAZÓW W KLASACH PIERWSZYCH I TRZECICH.