Zakończenie roku szkolnego

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży- przeczytajcie, pokażcie Rodzicom !!!

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2003r.Jej głównym zadaniem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, a przede wszystkim promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej

Fundacja przyznaje stypendia dla uczniów i studentów. Są to stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Z programów stypendialnych skorzystało już ponad 1800 osób, a wypłacone stypendia przekroczyły kwotę 5 500 000,00 zł.

Tegoroczny Program Stypendialny SAPERE AUSO 2011/2012, jest adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do studentów.

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.sapereauso.org. W nadchodzącym roku szkolnym i akademickim fundacja planuje przyznać 232 stypendia.

 

Jacek Zieliński
Prezes Zarządu Fundacji

Galeria

Powiększ zdjęcie