Zakończenie roku szkolnego

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

REKRUTACJA 2011/2012 04.05.2011 r.

KOMUNIKAT

Nasza szkoła znajduje się w systemie rekrutacji elektronicznej. To oznacza, że  wszystkie formalności związane z wyborem szkoły będziecie wykonywać przez Internet www.malopolska.edu.com.pl,

a wydrukowane  i podpisane przez Rodziców/ prawnych opiekunów podania, złożycie swoim wychowawcom (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych, które są zarejestrowane w systemie).


 

Wyboru szkół i klas (oddziałów)

możecie dokonywać

od 04 maja      2011 r.    od godz. 00:00

do 15 czerwca 2011 r.    do godz. 15:00

(lepiej nie odkładajcie na ostatnią chwilę)

 

Loginy i hasła otrzymacie od swoich Wychowawców dzisiaj lub najpóźniej jutro

 

Jeżeli interesującej szkoły nie będzie w wykazie, to znaczy, że nie znajduje się ona w systemie elektronicznej rekruta-cji. Wtedy sami składacie podanie do tej szkoły. Najlepiej przedzwonić i dowiedzieć się czego wymaga dana szkoła.

Wykaz i adresy różnych szkół w województwie małopol-skim, można znaleźć m. in. na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty: http://kuratorium.krakow.pl/ w menu po prawej stronie na dole  Natomiast w menu górnym: Rodzice i Uczniowie - Rekrutacja

są przepisy prawne dotyczące rekrutacji (Decyzja Kuratora).

M.K.