Zakończenie roku szkolnego

Znamy już wyniki Międznarodowego konkursu Matematyka Bez Granic - MBG

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „ Mathematiąues sans fron-ftieres " przesłał do naszej szkoły wyniki uzyskane przez klasy: 3a oraz 3b,  które w dniu 22 marca br. brały udział w zawodach finałowych tegorocznej XXII edycji  w/w konkursu.

Oto co czytamy w piśmie : "Dyrekcji dziękujemy za prace organizacyjne związane z przeprowadzeniem finału konkursu na terenie szkoły, nauczycielom matematyki za prace związane z przy­gotowaniem uczniów do udziału w konkursie.

Listę laureatów tegorocznej edycji Konkursu „ Matematyka bez granic " w naszym re­gionie zamieściliśmy na stronie internetowej Sądeckiego Oddziału PTM.

Przypominmy, że klasy I liceów i techników mogły uzyskać maksymalnie 87 punktów, zaś klasy III gimnazjów 65 punktów."

Klasa 3a zdobyła 55,4% czyli 36 pkt.

klasa 3b zdobyła 23,1% czyli 15 pkt.

Wśród gimnazjów małopolskich zajęliśmy 4 miejsce

GRATULUJEMY!!!

 

Zapraszamy uczniów  do udziału w Konkursie „ Matematyka bez gra­nic " w przyszłym roku szkolnym. Co roku zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowa­ne są do l grudnia. Dodatkowe informacje o tym konkursie, w tym wzory druków zgło­szenia uczestnictwa w konkursie oraz adres Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu można znaleźć na stronie internetowej   http:// www.ptmso.mnet.pl

 

tekst/ap