Zakończenie roku szkolnego

Komunikat

Dnia 11. 05. 2011 r. odbędzie się spektakl „TAJEMNICE  ILUZJI"

Przypominamy uczniom,  którzy  zgłosili  chęć udziału w spektaklu o zebraniu pieniędzy.

Cena biletu 6zł Termin wpłat mija 9 maja 2011 r.

Wychowawca lub skarbnik klasowy dokonuje wpłaty u referenta (I piętro)