Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wyborze oferty

2016-12-22

Wybór oferty na Świadczenie obługi prawnej  - wynik

Usługi informatyczne - zaproszenie do składania ofert

2016-12-21

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na  świadczenie kompleksowej obsługi IT na rzecz Gimnazjum nr 1 im. Olgi  i Andrzeja Małkowskich w Zakopanezakres świadczenia obejmuje m.in. usługi serwisowe komputerów, komunikacji internetowej, sprzętu audiowizualnego, monitoringu   wizyjnego oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w placówce.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2016-12-19
Powiększ zdjęcie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na

świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia obiadów do stołówki Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem

ZAPROSZENIE

2016-12-19

                   Uprzejmie zapraszam do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy             z dnia 29 stycznia 2004.r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) w trybie zamówienia z wolnej ręki –art. 67 ust.1 pkt.1a ustawy na dostawę energii cieplnej na potrzeby budynku Gimnazjum nr 1 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 42

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2016-12-16
Powiększ zdjęcie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na

świadczenie obsługi prawnej dla szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zakopane